STRONA GŁÓWNA
DEPOZYTORY
Elektroniczne
Mechaniczne
Kluczowe
Skrytkowe
MASTER KEY
ZAMKI DO DRZWI
NOWOŚCI
REALIZACJE
KONTAKT
O FIRMIE
 


Na każdym obiekcie wystepują klucze, które muszą być powszechnie dostępne, ale jednocześnie chronione przed nieuzasadnionym użyciem. Dla bezpieczeństwa obiektu szczególnie ważne jest  stwierdzenie faktu każdorazowego stwierdzenia, iż klucz został pobrany ze skrzynki.

Specjalne skrzynki na klucze ewakuacyjne mogą wystepować w dwóch odmianach:


                                                                           Przeznaczenie: Skrzynka dla tzw. Klucza Ewakuacyjnego montowana w widocznym miejscu od strony wewnętrznej drzwi ewakuacyjnych nie wyposazonych w zamki ewakuacyjne(listwowe) lub panikowe. Skrzynka zamykana kluczem systemu MASTER KEY. Po zbiciu szybki zbijakiem, można zdjąć z haczyka Klucz Ewakuacyjny i otworzyć drzwi.
 (SNK-1S)

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że wyjęty klucz musi otworzyć wszystkie drzwi na całym danym kierunku drogi ewakuacyjnej z drzwiami zewnętrznymi włącznie.
Wymiar skrzynki bez zbijaka szybki - 125x150x40 mm
Ciężar wraz z zamknięciem systemowym - ok. 0,8 kg


                                   Przeznaczenie: skrzynka dla przechowywania np. Klucza Ewakuacyjnego lub innego ważnego dla bezpieczeństwa obiektu w którym to obiekcie zamontowany jest system MASTER KEY ale brak jest w nim depozytora kluczy. Skrzynka jest wyposażona w chwytak z kontaktronem.
     (SNKE-1S)

Poprzez podłączenie kontaktronu do systemu SWiN, obecność klucza w skrzynce jest monitorowana  elektronicznie, może to np. wywołać alarm akustyczny i optyczny w centrali monitorowania obiektu.
Wymiar skrzynki bez zbijaka szybki - 125x150x40 mm
Ciężar z zamknięciem systemowym - ok. 0,9 kgPrzeznaczenie
: skrytka rurowa służy do deponowania kluczy lub ich pęku ewentualnie kart zbliżeniowych w celu przekazania ich innym osobom uprawnionych do ich pobierania.

      (SKR)

Zastosowanie: wykorzystywane są np. w obsłudze stacji bazowych Operatorów Telefonii Komórkowej do deponowania w ich wnętrzu kluczy do urządzeń.
Tego typu skrytki rurowe są w kilku wymiarach. Typoszereg produkowanych skrytek rurowych prześlemy na zapytanie mailowe.


                            Przeznaczenie: skrytka SK-2 wykorzystywana jest do przechowywania kluczy sejfowych w pomieszczeniu gdzie stoją sejfy. Ideą użycia skrytki jest to, żeby klucze do sejfu w danym pomieszczeniu nie opuszczały pomieszczenia w którym sejf został ustawiony. Skrytka jest wyposażona w 2-zamknięcia systemowe.
       (SK-2)

Jeden z klucz pobierany jest przez wszystkich użytkowników danego pomieszczenia i otwiera drzwi do pomieszczenia. Drugi natomiast pobierany jest przez użytkownika upoważnionego do otwierania i zamykania sejfu. Obydwa klucze  przechowywane są w depozytorze kluczy. Skrytka wyposażona jest w 2-kontaktrony sygnalizujące otwarcie drzwiczek skrytki i oderwania skrzynki od ściany, podłączona do systemu SWiN.
Wymiar - 190x130x80 mm
Ciężar skrytki razem z zamknięciami - ok. 2,5 kg

 
Top