STRONA GŁÓWNA
DEPOZYTORY
Elektroniczne
Moduły Główne
Moduły Dodatkowe
Moduły Specjalne
Zarządzanie SEEK
Certfikaty i Badania
Mechaniczne
MASTER KEY
ZAMKI DO DRZWI
NOWOŚCI
REALIZACJE
KONTAKT
O FIRMIE
 


Depozytory naszej produkcji zostały przebadane przez Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie.
Na podstawie tych badań uznano, że wyrób spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych z dyrektywami UE:

  • nr 73/23/EWG z uzupełnieniami - PN-EN 60950-1:2004 - Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo, Część1: Wymagania podstawowe
  • nr 89/336/EWG z uzupełnieniami, (EMC) - PN-EN 55022:200/A1:2003;A2:2004 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Urządzenia informatyczne. Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Metody dopuszczalne i metody pomiaru.
  • PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych.

co potwierdza Certyfikat nr 1/2007.


Z uwagi na unikalny sposób deponowania kluczy w depozytorze, Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przebadał depozytor wg procedur badawczych: PB LOF-M01, PB LOF-M02, PB LOF-M03 oraz PP LOE 1 i wydał Certyfikat Ochrony Fizycznej nr 448/2005 dla poziomu ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oraz państwową do oznaczonych klauzulą "TAJNE" włącznie.

 
Top