STRONA GŁÓWNA
DEPOZYTORY
Elektroniczne
Moduły Główne
Moduły Dodatkowe
Moduły Specjalne
Zarządzanie SEEK
Certfikaty i Badania
Mechaniczne
MASTER KEY
ZAMKI DO DRZWI
NOWOŚCI
REALIZACJE
KONTAKT
O FIRMIE
 Każdy depozytor składa się zawsze z jednego Modułu Głównego DPE-XXX, którego sterownik jest w stanie "obsłużyć" 192-stanowiska, gdzie stanowiskiem podstawowym (standardowym) może być:

"C" - gniazdo kluczowe - deponowanie klucza systemu MASTER KEY,
"D" - skrytka drzwiczkowa - do deponowania kluczy pozasystemowych oraz innych niewielkich wartości np. kart identyfikacyjnych, kluczyków i dokumentów samochodowych
"R" - skrytka rurowa - służy do przechowywania ważnych kluczy pozasystemowych - możliwość podwójnej identyfikacji użytkownika przy otwarciu skrytki - elektronicznej (karta) i mechanicznej (klucz)


Moduł Główny DPE składa się z dwóch paneli:

 • panelu sterowania - dolnego - PD-S - zarządzanie i sterowanie stanowiskami oraz współpraca z programem wizualizacyjno-operacyjnym PWO-DPE.v.x.x.x
 • panelu stanowiskowego - górnego - PG-C16 - 16-stanowisk do deponowania kluczy
                                                      systemowych
                                                    - PG-D8 - 8-skrytek drzwiczkowych
                                                    - PG-R8 - 8-skrytek rurowych


 • panel sterowania - PD-S wyposażony jest:
       - na zewnątrz  - w czytnik, klawiaturę, wyświetlacz, oraz ledy określajace stany
         poszczególnych elementów depozytora.
       - wewnątrz - sterownik, układ wejść i wyjść, płytki rejestru, zasilacz, konwertery
         RS485 lub LAN(TCP/IP), zestaw akumulatorów jako zasilanie awaryjne.
 • panel - PG-C16 - służacy do deponowania do 16-kluczy z systemu MASTER KEY,
 • panel - PG-D8 - służący do przechowywania 8-szt. mniej ważnych kluczy pozasystemowych lub ich niewielkich pęków, kart identyfikacyjnych oraz dokumentów i kluczyków samochodowych.
 • panel - PG-R8 - służący do przechowywania 8-szt. pozasystemowych ważnych kluczy długich (do 140mm) - możliwość podwójnej identyfikacji użytkownika - elektronicznej (karta) i mechanicznej (klucz).

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na ograniczenie związane z oprogramowaniem wizualizacyjno-operacyjnym obsługującym sieć depozytorów PWO-DPE v.4.x.x lub v.5.x.x, które to oprogramowania wymagają, aby najpierw w depozytorze były stanowiska kluczowe a po nich stanowiska inne.
Z powyższego ograniczenia wynika, że w wypadku występowania w depozytorze stanowisk kluczowych "C",  modułem głównym zawsze będzie  moduł DPE-C16S – 16-stanowisk kluczowych.


Moduł Główny - Depozytor DPE-C16S służy do przechowywania do 16-kluczy należących do Systemu Centralnego Otwierania "MASTER KEY", zamontowanych na danym obiekcie.
Dane techniczne:
Wymiary: 450x650x205(305) mm
Ciężar modułu: 32,0 kg (bez zespołu akumulatorów)
   (DPE-C16S)


Moduł Główny - DPE-D8S służy do przechowywania mniej ważnych kluczy lub ich pęków lub dokumentów i kluczyków samochodowych.
Dane techniczne:
Wymiary: 450x650x205(305) mm
Ilość skrytek: 8-szt.
Wymiar roboczy skrytki: 140x45x160 mm
Ciężar modułu: 34,0 kg (bez zespołu akumulatorów)

                                                                                                                                                              (DPE-D8S)


DPE-R8SModuł Główny - DPE-R8S służy do przechowywania ważnych tzw. kluczy długich do 140 mm, przeznaczonych przede wszystkim do kas, sejfów lub drzwi do pomieszczeń specjalnych.
Dane techniczne:
Wymiary: 450x650x205(305) mm
Ilość skrytek: 8-szt.
Wymiar roboczy skrytki: fi 56x140 mm
Ciężar modułu: 45,0 kg (bez zespołu akumulatorów)
     (DPE-R8S)
 
Top