STRONA GŁÓWNA
DEPOZYTORY
Elektroniczne
Mechaniczne
MASTER KEY
ZAMKI DO DRZWI
NOWOŚCI
REALIZACJE
KONTAKT
O FIRMIE
 


       

Depozytorem kluczy nazywamy urządzenie, w którym w sposób bezpieczny możemy zdeponować klucze zgodnie z przyznanymi przez Administratora systemu uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników.
Znaczy to, że po zdeponowaniu klucza w urządzeniu, klucz ten będzie bezpieczny i odporny na wyjęcie go metodami siłowymi oraz manipulacyjnymi przez osoby, które nie są do tego upoważnione.

Depozytory kluczy naszej produkcji, wyróżniają się wśród innych urządzeń przeznaczonych do  deponowania kluczy tym, że grań robocza klucza chroniona jest w sposób uniemożliwiający "odczytanie" z klucza jego nacięć wzdłużnych (profil) oraz poprzecznych (kodu klucza) na grani roboczej klucza.

Powyższy system deponowania kluczy ma zastosowanie zarówno w depozytorach elektronicznych jak i mechanicznych.

Ze względu na medium na podstawie którego możemy pobrać z depozytora dany klucz, depozytory naszej produkcji dzielimy na:

  • elektroniczne - medium - karta zbliżeniowa, PIN lub karta + PIN,
  • mechaniczne - medium - klucz pozasystemowy - pobranie klucza systemowego musi poprzedzić włożenie do gniazda współpracującego z gniazdem klucza systemowego, odpowiedniego klucza osobistego użytkownika.

System deponowania kluczy w naszych depozytorach, uniemożliwia wykonanie wybranemu kluczowi deponowanemu w depozytorze:

  • odcisku klucza,
  • zdjęcia fotograficznego,

nawet przez użytkowników upoważnionych do pobierania innych kluczy z tego samego depozytora co w sposób zasadniczy wyróżnia nasz sposób deponowania kluczy od sposobu deponowania kluczy w podobnych urządzeniach innych producentów.

 
Top