STRONA GŁÓWNA
DEPOZYTORY
Elektroniczne
Moduły Główne
Moduły Dodatkowe
Moduły Specjalne
Zarządzanie SEEK
Certfikaty i Badania
Mechaniczne
MASTER KEY
ZAMKI DO DRZWI
NOWOŚCI
REALIZACJE
KONTAKT
O FIRMIE
 
                                   Depozytor Kluczy DPE-C16S+DPD-D8.R8+DPD-D8KD.Z2

W obiekcie, gdzie został zamontowany System Centralnego Otwierania MASTER KEY, dużym problemem staje się tzw. Bezpieczna Gospodarka Kluczami - BGK.
W dużym skrócie polega ona na dokumentowaniu poprzez zapis zdarzeń: kto i kiedy pobrał lub oddał dany klucz i czy do poprania określonego klucza był uprawniony.
W obiektach zajmują się tym przeważnie służby ochrony obiektu. W specjalnej książce kluczy odnotowują kto i kiedy pobrał lub oddał określone klucze. W obiekcie, gdzie pracuje np. 700-osób i jeszcze osoby te przychodzą na jedną określoną godzinę, problem bezpieczeństwa schodzi na plan dalszy (bo czy tak naprawdę pracownik ochrony wie kto jest upoważniony do określonych kluczy?) bo i tak co najmniej 3-pracowników ochrony musi być zaangażowanych w ten proces.

Jeszcze gorsza sytuacja następuje przy zdawaniu kluczy. Odbywa się to przeważnie w ten sposób, że użytkownicy kładą klucz na ladę i nie podpisując się w książce kluczy odchodzą, argumentując przeważnie tym, że spóźnią się np. na autobus. Dopiero po ich wyjściu pracownicy ochrony porządkują wszystkie klucze odwieszając je na swoje miejsce do szafek kluczowych tak, aby rano łatwo było je wydawać.

Aby BGK naprawdę zadziałała,  proces pobierania i zdawania kluczy musi zostać zautomatyzowany. Do tego służą tzw. Elektroniczno-Mechaniczne Depozytory Kluczy.

W dużych obiektach depozytory kluczy (max. 32-szt.) mogą być łączone w jedną sieć za pomocą RS485 lub LAN (TCP/IP), która to sieć depozytorów będzie zarządzana z jednego miejsca przy pomocy Programu Wizualizacyjno-Operacyjnego – PWO-DPE.v.4.xxx lub PWO-DPE.v.5.xxx.

Taki system zarządzania kluczami nazwaliśmy Systemem Elektronicznej Ewidencji Kluczy - SEEK. Przy pomocy oprogramowania PWO-DPE można nadawać poszczególnym użytkownikom odpowiednie uprawnienia do kluczy a także można filtrować zdarzenia w odniesieniu do: użytkownika, klucza, daty. Można też nadawać wybranym kluczom funkcje specjalne tzn. przypisywać poszczególnym kluczom lub grupom kluczy specjalne procedury ich pobrania i zdeponowania.
Więcej dowiecie się Państwo na stronie - Zarządzanie systemem SEEK.

W skład systemu SEEK wchodzą różnej wielkości depozytory kluczy, rozmieszczone w zależności od rodzaju obiektu i jego funkcjonalności w miejscach, gdzie użytkownik będzie mógł pobrać/zdeponować klucz w sposób szybki i bezpieczny. Są to przeważnie  ciągi komunikacyjne na trasie wejście budynku – pomieszczenie pracy. Nie polecamy posadowienia depozytora w stosunkowo małych wydzielonych pomieszczeniach np. monitoringu, gdyż rodzi to duże problemy komunikacyjne w drzwiach wejściowych do pomieszczenia.

Więcej  dowiecie się Państwo na stronach poświęconych modułom głównym i modułom dodatkowym.

 
Top